Firma GeoSite

Geodeta Zakopane i Podhale

GeoSite - Usługi Geodezyjne
mgr inż. Małgorzata Folfas-Staszel

Rysulówka 77A
34-511 Kościelisko
k. Zakopanego
tel. kom. 660 439 259
email: kontakt@geosite.pl

Regulacja stanu prawnego nieruchomości to proces mający na celu ustalenie osób, którym przysługuje prawo własności, jak również postępowanie geodezyjno-prawne zmierzające do ustalenia zasięgu tego prawa poprzez określenie położenia linii granicznych.

Zwieńczeniem procesu budowlanego jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, której podlegają:

  • obiekty wymagające pozwolenia na budowę,
  • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne

Przed przystąpieniem do prac projektowych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  konieczne jest wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Mapa taka stanowi geodezyjny podkład dla projektanta zawierający, w szczególności:

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms