Firma GeoSite

Geodeta Zakopane i Podhale

GeoSite - Usługi Geodezyjne
mgr inż. Małgorzata Folfas-Staszel

Rysulówka 77A
34-511 Kościelisko
k. Zakopanego
tel. kom. 660 439 259
email: kontakt@geosite.pl

Inwentaryzacja powykonawcza budynku, sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałych obiektów budowlanych

Zwieńczeniem procesu budowlanego jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, której podlegają:

  • obiekty wymagające pozwolenia na budowę,
  • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne

Obowiązek pomiarów powykonawczych nakładają na inwestora przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa z inwentaryzacją powykonawczą stanowi bowiem dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, a ponadto stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku inwentaryzacji budynku niezwykle istotne jest również wydzielenie gruntów

niezbędnych do korzystania z inwentaryzowanego budynku. Grunty takie wymagają zmiany

sposobu użytkowania na użytek oznaczony jako B lub w przypadku gruntów użytkowanych

rolniczo oznaczonych B/R, B/Ps i B/Ł.


 

Proces realizacji pomiarów powykonawczych przebiega w następujących etapach:

1. Zlecenie roboty przez inwestora (obejmujące informacje o obiekcie, zakres zlecenia, przekazanie dokumentacji budowlanej (projekt budowlany) w celu określenia zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem

2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i odbiór materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia

3. Prace polowe: wywiad terenowy i pomiar zrealizowanej inwestycji

4. Prace kameralne polegające na sporządzeniu operatu geodezyjnego i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5. Przekazanie operatu geodezyjnego do Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

6. Przekazanie mapy z inwentaryzacją powykonawczą


« powrót

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms