Firma GeoSite

Geodeta Zakopane i Podhale

GeoSite - Usługi Geodezyjne
mgr inż. Małgorzata Folfas-Staszel

Rysulówka 77A
34-511 Kościelisko
k. Zakopanego
tel. kom. 660 439 259
email: kontakt@geosite.pl

Oferta

Mapy do celów projektowych

 • do projektu budynku, przyłączy, innych elementów zagospodarowania terenu
 • do projektu sieci uzbrojenia terenu
 • inne w zależności od potrzeb klienta.
  Mapy wykonywane są w wersji analogowej (papierowej) oraz numerycznej (np. w formacie .dwg, .dgn, .dxf). W zależności od obszaru zlecenia, mapy wykonywane są w formatach A3 i większych.

Tyczenie budynków i innych obiektów

 • budynki, przyłącza
 • sieci uzbrojenia terenu
 • inne obiekty wymagające geodezyjnego wytyczenia w terenie

Inwentaryzacje powykonawcze

 • budynków.
 • sieci uzbrojenia terenu
 • innych obiektów wymagających inwentaryzacji powykonawczej

Aby dokonać odbioru budynku, niezbędna jest inwentaryzacja powykonawcza. Mapa z inwentaryzacją powykonawczą stanowi podstawowy dokument przy staraniu się o pozwolenie na użytkowanie.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 • aktualizacja użytków gruntowych (zmiana sposobu użytkowania),
 • aktuazalizcja powierzchni i konfiguracji działek
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków

Podziały nieruchomości

 • podziały działek w trybie administracyjnym
 • podziały do celów sądowych (zniesienie współwłasności, zasiedzenie i inne)

Badania i regulacja stanu prawnego nieruchomości

 • badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własnościowych
 • dokumentacje do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów lub księgach wieczystych
 • doprowadzenie do zgodności zapisów ksiąg wieczystych, ewidencji i innych dokumentów własnościowych

Projekt połączenia działek

 • połączenie dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą działek stanowiących jedną nieruchomość (wpisanych w tej samej księdze wieczystej)

Projekt służebności

 • gruntowej (służebność przejazdu, przechodu, prowadzenia mediów)

1999-2023 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms