Firma GeoSite

Geodeta Zakopane i Podhale

GeoSite - Usługi Geodezyjne
mgr inż. Małgorzata Folfas-Staszel

Rysulówka 77A
34-511 Kościelisko
k. Zakopanego
tel. kom. 660 439 259
email: kontakt@geosite.pl

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Regulacja stanu prawnego nieruchomości to proces mający na celu ustalenie osób, którym przysługuje prawo własności, jak również postępowanie geodezyjno-prawne zmierzające do ustalenia zasięgu tego prawa poprzez określenie położenia linii granicznych.

Istnieją dwa rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości:

  1. dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne),
  2. dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości (dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic oraz mapy i plany obejmujące granice albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic).

Uregulowany stan prawny, np. na podstawie założonej księgi wieczystej, nie decyduje o prawnym ustaleniu zasięgu tego prawa, które następuje poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-prawnej, umożliwiającej jednoznaczne wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości ustalonych według stanu prawnego.

Gdy występuje rozbieżność między danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków a rzeczywistym stanem prawnym danej nieruchomości konieczne jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych. Mapy do celów prawnych służą do dokonywania czynności prawnych. Są niezbędne m.in. do założenia księgi wieczystej, zasiedzenia, wywłaszczenia, rozgraniczenia, podziału nieruchomości.

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego

  • nie można sprzedać ani darować.
  • nie mogą stanowić zabezpieczenia dla kredytów
  • trudno na nich prowadzić jakiekolwiek inwestycje.
  • w przypadku gospodarstw rolnych brak uregulowanego stanu prawnego uniemożliwia korzystanie z dopłat Unii Europejskiej.

 


« powrót

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms